Khi nào thì áp dụng phạt cảnh cáo đối với xuất lùi ngày HĐĐT?

Xuất lùi ngày hóa đơn điện tử là hành vi phạm pháp, tuy nhiên, vì nhiều lý do, có thể là do vô ý mà kế toán doanh nghiệp xuất lùi ngày hóa đơn điện tử. Vậy trong trường hợp nào thì áp dụng khung hình phạt cảnh cáo đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử? Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Trường hợp áp dụng khung hình phạt cảnh cáo

Theo quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC, khung hình phạt cảnh cáo đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử được quy định như sau:

Doanh nghiệp sẽ bị xử phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Nếu trong trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

 

xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hóa đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

Còn theo quy định tại dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn cũng quy định cụ thể về hình phạt cảnh cáo đối với doanh nghiệp có hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử như sau:

Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây: Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

Như vậy, nếu doanh nghiệp thực hiện hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử nhưng không làm ảnh hưởng đến việc nộp thuế và có tình tiết giảm nhẹ thì sẽ áp dụng khung hình phạt cảnh cáo. Tuy nhiên, đây là hành vi phạm pháp, do đó, doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử, tránh tình trạng xuất lùi ngày hóa đơn điện tử dẫn đến bị xử phạt theo quy định.

Quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử

Điều 7, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về thời điểm lập hóa đơn như sau:
– Đối với thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.

– Đối với thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền.

– Đối với trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Do đó, doanh nghiệp cần nắm rõ quy định này để đảm bảo việc lập hóa đơn đúng thời điểm.
https://atozvietnam.com/

https://atozvietnam.com/tin-tuc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *