Năm 2020 thu nhập bao nhiêu được giảm thuế TNCN nhiều nhất?

Hiện tại, mức giảm trừ gia cảnh của người lao động đã chính thức được nâng lên. Vậy khi mức giảm trừ này được nâng lên thì thu nhập bao nhiêu được giảm thuế TNCN nhiều nhất? Hãy tạm gác những vướng mắc về tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân để cùng chúng tôi tìm hiểu về sự thay đổi mức giảm thuế TNCN trong bài viết dưới đây.

Với mức giảm trừ mới này, phần lớn người dân nộp thuế ở bậc 1 sẽ nằm trong diện không phải nộp thuế, tương tự những người nộp thuế ở các bậc còn lại đều được giảm số tiền phải nộp. Cụ thể hơn, với những người lao động có mức thu nhập từ tiền lương, tiền công vào khoảng 9 triệu đồng/tháng và không có người phụ thuộc thì chắc chắn sẽ chưa phải đóng thuế. Nếu người lao động có mức thu nhập 12,6 triệu và có 1 người phụ thuộc và 16,2 triệu có 2 người phụ thuộc thì cũng không phải tính thuế Thu nhập cá nhân.

Tại mức giảm trừ mới, các mốc thu nhập chưa phải nộp thuế sẽ nâng lên là 11 triệu (0 người phụ thuộc); 15,4 triệu (1 người phụ thuộc); và 19,8 triệu (2 người phụ thuộc). Như vậy, nhìn chung đã có sự thay đổi lớn về mốc thu nhập chưa phải nộp thuế.

Đối với những nhóm người lao động không có người phụ thuộc, sở hữu mức thu nhập từ tiền công, tiền lương là 15 triêu đồng/tháng thì hiện tại trước ngày 01/07/2020 sẽ phải nộp 350.000 đồng tiền thuế thu nhập, tương ứng 2,3% tổng thu nhập. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/07/2020 khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới thì sẽ giảm xuống còn 200.000 đồng, tương đương giảm 150.000 đồng (43%) so với số tiền trước ngày 01/07/2020 phải nộp.

Với nhóm có người phụ thuộc, hiện tại, người có thu nhập 15 triệu/tháng và có 1 người phụ thuộc đang có mức thu nhập tính thuế là 2,4 triệu (trừ 9 triệu giảm trừ bản thân và 3,6 triệu người phụ thuộc), tương ứng số tiền thuế phải nộp là 120.000 đồng (0,8% thu nhập). Theo mức giảm từ gia cảnh mới, những người có mức thu nhập này sẽ không phải nộp thuế, tức giảm 100% số tiền nộp.

Như vậy, tính theo mức giảm trừ gia cảnh mới thì người có thu nhập 15 triệu/tháng (1 người phụ thuộc) sẽ không phải nộp thuế, trong khi người có thu nhập 100 triệu sẽ được giảm 700.000 đồng.

Vì sao lại nâng mức giảm trừ gia cảnh lên mức 11 triệu đồng? Theo lý giải từ Bộ Tài chính, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2013 (Luật thuế TNCN có hiệu lực). Theo cách tính mới, mọi đối tượng nộp thuế sẽ được giảm một phần tiền thuế. Trong đó, mức độ giảm thuế của nhóm bậc thuế thấp sẽ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc cao. Đây là những thay đổi có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống của mỗi người dân, thể hiện sự quan tâm và sự thay đổi nhằm đáp ứng đời sống thực tế của người dân trong bối cảnh hiện nay.

Chi phí sử dụng hóa đơn điện tử của DN có tốn hay không?

Một số điều cần biết về phương pháp khấu trừ khi tính thuế GTGT 

Thực tế, với mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng và 3,6 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc như trước đây là không còn phù hợp và không thể đáp ứng được đời sống của người dân, Chính vì vậy, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng và 4,4 triệu đồng sẽ đảm bảo đáp ứng được những đòi hỏi, nhu cầu thực tế của cuộc sống.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp người đọc nắm được những thay đổi khi thực hiện nâng mức giảm trừ gia cảnh, những thu nhập được giảm thuế thu nhập cá nhân nhiều. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *